Y Gornel Gymraeg

Y Gornel Gymraeg

Nol yn mis Mehefin, roedd hi’n braf cael mynychu Eisteddfod yr Urdd yn Nimbych.

Gwych oedd cael mynediad am ddim, a mwynhau bwrlwm y stondinau a’r cystadlu.

Nid oeddwn yn eisteddfodwr brwd pan yn blentyn – cymeryd pob cyfle posib i ddianc i’r adran chwaraeon on i!!

Wedi deud hynny, gan fod fy mhlant fy hyn yn cael llai o’r Gymraeg na fyswn yn ei ddymuno, rydwi’n gwerffawrogi mwy nag erioed pwysigrwydd yr Urdd i ieuenctid Cymry, o ran diwylliant a’r iaith.

Ymlaen i Tenby 2023

Y Gornel Gymraeg

Memberships