Y Gornel Gymraeg

Y Gornel Gymraeg

Braf yw gweld fod y Saith Seren, sydd bellach yn hwb canolig i’r iaith yn Wrecsam, yn mynd o nerth i nerth. Mae Saith bellach yn berchen ar yr adeilad nodweddadiol ar Stryd Gaer, fydd yn help i sicirhau dyfodol y dafarn a’r gymuned sydd ynghlwm.

Mae’r newyddion da am ddychwelyd yr Eisteddfod i Wrecsam yn 2025 hefyd yn hwb i’r ardal – diolch i’r rheini oedd yn gyfrifol am y cais llwyddianus. Beth am Rob a Ryan i ymuno a’r orsedd?!

Y Gornel Gymraeg

Memberships