Y Gornel Gymraeg

Y Gornel Gymraeg

Roedd hi’n bleser mawr i mi roi sgwrs fach i grow Merched y Wawr Wrecsam cyn y Nadolig. Mae tro byd ers imi siarad yn gyhoeddys ddwytha, ond diolch i’r croeso cynnes, fe aeth y noson yn dda!! Gobeithio eich bod wedi dysgu rhywfaint am iechyd y llygaid, ac wedi mwynhau y gacen Optegwyr A1!!

Y Gornel Gymraeg

Memberships